Pages

Ashab-i Keyf Dini Film İzle


Ashab-i Kehf Konusu:Ashab-ı Kehf, (Mağara Arkadaşları) İslam dininde kabul edilen bir olayın kahramanı olan birgrup insana verilen isimdir. İslam dinine göre bu insanlar Tanrı'nin varlığına ve birliğine inanıyorlardı. Fakat dini inançlarına karşı baskıyla karşılaşınca yurtlarından göçmüşler, Efsûs (Afşin)'taki bir mağarada 309 sene uyumuşlardır. Yedikişi olduklarına ve yanlarında Kıtmir adında bir köpekleri olduğuna inanılır. Aslında Kur'an'daki Kehf suresinde kaçkişi oldukları belirtilmez,
Allah dışında kimsenin bilemeyeceği belirtilir. Yine de genel görüşe göre 7 kişiydiler. Hikayeleri İslam dininin kutsal kitabı olan Kur'an'da Kehf suresinde anlatılmaktadır. Kehf suresindeki ayeti kerimede mağaranın içine sabah ve akşam günışığı düştüğünden bahsetmektedir. Gün ışığının mağaraya düşmesini tesbitbakımından Afşin Ashab-ı Kehf mağarasında fizik ve astronomi bilim adamlarından oluşan bilir-kişi heyeti inceleme yapmışlar veAfşin mahkemesi de bilimadamlarının kararını haklı bulmuştur.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder